Chi tiết gói thầu

Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ công tác đo xa của Công ty Lưới điện Cao thế TP. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu Công ty CNTT
Tên gói thầu Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ công tác đo xa của Công ty Lưới điện Cao thế TP. Hồ Chí Minh
Tên và phạm vi của gói thầu Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ công tác đo xa của Công ty Lưới điện Cao thế TP. Hồ Chí Minh
Giá gói thầu 2084454020
Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh qua mạng
Nguồn vốn Chi phí SXKD
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 25/03/2022
Đến ngày 04/04/2022
Địa chỉ 114A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại 028 22110311
Fax 028.38440086
Giá bán hồ sơ mời thầu 0 đồng
Email thamnph@hcmpc.com.vn
Các thông tin khác