Chi tiết gói thầu

Gia hạn dịch vụ bảo hành bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật bản quyền phần mềm các hệ thống CNTT (Đợt 1)
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu Công ty CNTT
Tên gói thầu Gia hạn dịch vụ bảo hành bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật bản quyền phần mềm các hệ thống CNTT (Đợt 1)
Tên và phạm vi của gói thầu Bản quyền phần mềm và bảo hành, bảo trì thiết bị An ninh thông tin Scada IP
Giá gói thầu 4685914663
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng
Nguồn vốn Chi phí SXKD
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 28/02/2022
Đến ngày 11/03/2022
Địa chỉ 114A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại 028 22110311
Fax 028.38440086
Giá bán hồ sơ mời thầu 0 đồng
Email thamnph@hcmpc.com.vn
Các thông tin khác