Chi tiết gói thầu

Mua sắm VTTB cho công trình “Sửa chữa lớn lưới hạ thế các trạm biến thế công cộng khu vực Quận 2 và Quận 9 (hạng mục: thay trụ, cáp ABC, hộp Domino, tiếp địa) MCT: THTD 2105016”.
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu PC Thủ Thiêm
Tên gói thầu Mua sắm VTTB cho công trình “Sửa chữa lớn lưới hạ thế các trạm biến thế công cộng khu vực Quận 2 và Quận 9 (hạng mục: thay trụ, cáp ABC, hộp Domino, tiếp địa) MCT: THTD 2105016”.
Tên và phạm vi của gói thầu Gói thầu: Cáp nhôm
Giá gói thầu 5011816722
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi
Nguồn vốn SCL
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 22/02/2021
Đến ngày 05/03/2021
Địa chỉ 1000, Đồng Văn Cống, Phường Thanh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM
Điện thoại 028-22105205
Fax 028-37422765
Giá bán hồ sơ mời thầu 0
Email
Các thông tin khác