Chi tiết gói thầu

Thi công lắp đặt thiết bị đóng cắt có chức năng SCADA (thay thế recloser, LBS, RMU không có chức năng SCADA) để kiện toàn lưới điện trung thế trên địa bàn Công ty Điện lực Bình Phú năm 2021
Chủ đầu tư PC Bình Phú
Bên mời thầu PC Bình Phú
Tên gói thầu Thi công lắp đặt thiết bị đóng cắt có chức năng SCADA (thay thế recloser, LBS, RMU không có chức năng SCADA) để kiện toàn lưới điện trung thế trên địa bàn Công ty Điện lực Bình Phú năm 2021
Tên và phạm vi của gói thầu Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT-DT và tư vấn giám sát
Giá gói thầu 0
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng)
Nguồn vốn ĐTXD
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 22/02/2021
Đến ngày 16/03/2021
Địa chỉ muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại 028.22.125.403
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu Miễn phí
Email hanhqt@hcmpc.com.vn
Các thông tin khác