Chi tiết gói thầu

Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến thế - hạng mục hoán chuyển MBA (từ 70% → 90% tải) để giải quyết quá tải
Chủ đầu tư PC Bình Chánh
Bên mời thầu PC Bình Chánh
Tên gói thầu Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến thế - hạng mục hoán chuyển MBA (từ 70% → 90% tải) để giải quyết quá tải
Tên và phạm vi của gói thầu TBMT TCXL
Giá gói thầu 2152813107
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi qua mạng
Nguồn vốn SCL 2021
Giới thiệu tổng quan về dự án a) Phần thay thế: - Thùng bảo vệ máy cắt (bằng sắt) 1100*600*400mm2 (gồm 1 MCCB 600A+4 MCCB 200A): 74 cái; - Thùng bảo vệ máy cắt (bằng sắt) 1100*600*400mm2 (gồm 1 MCCB 800A+6 MCCB 200A): 14 cái; - Máy cắt 3P 230/380V 800A OD thành máy cắt 3P 230/380V 600A OD: 02 cái; - Máy cắt 3P 230/380V 600A OD thành máy cắt 3P 230/380V 400A OD: 01 cái; b) Phần hoán chuyển : - Hoán chuyển MBT các loại: 152 máy c) Phần thu hồi: - MCCB 250A, 600A, 800A: tổng cộng 375 cái; - Cáp xuất hạ thế 4x95mm2 (lõi nhôm): 1.121 mét; - Biến dòng hạ thế các loại: 432 cái; - Điện kế điện tử 03 pha: 144 cái.
Từ ngày 18/02/2021
Đến ngày 01/03/2021
Địa chỉ muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu
Email
Các thông tin khác