Chi tiết gói thầu

Nhánh rẽ trạm 220kV Tân Sơn Nhất
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu Ban Quản lý DALĐ TP.HCM
Tên gói thầu Nhánh rẽ trạm 220kV Tân Sơn Nhất
Tên và phạm vi của gói thầu TBMT Gói số 3: Thi công xây lắp đường dây trên không gồm xây dựng móng, cung cấp lắp dựng trụ, cung cấp và lắp đặt dây dẫn, cách điện và phụ kiện
Giá gói thầu 32996624700
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng
Nguồn vốn Vốn ĐTXD của EVNHCMC
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 09/02/2021
Đến ngày 09/03/2021
Địa chỉ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia - website muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại (028) 22.168.416
Fax (028) 22.205.399
Giá bán hồ sơ mời thầu 0
Email aldtphcm.dauthau@gmail.com
Các thông tin khác