Chi tiết gói thầu

Đường dây 220kV Cát Lái - Tân Cảng
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu Ban Quản lý DALĐ TP.HCM
Tên gói thầu Đường dây 220kV Cát Lái - Tân Cảng
Tên và phạm vi của gói thầu TBMT Gói thầu ADB-EVNHCMC-CLTC-W01: Đào và tái lập mương cáp ngầm kết hợp khoan robot (đoạn tuyến G3A-G4D và từ trạm biến áp 220kV Tân Cảng đến G10)
Giá gói thầu 26546562413
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng
Nguồn vốn Vốn vay ADB
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 09/02/2021
Đến ngày 18/03/2021
Địa chỉ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia - website muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại (028) 22.168.416
Fax (028) 22.205.399
Giá bán hồ sơ mời thầu 0
Email aldtphcm.dauthau@gmail.com
Các thông tin khác