Chi tiết gói thầu

Mua sắm VTTB cho công tác SCL, SXKD và ĐTXD năm 2021.
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu PC Thủ Thiêm
Tên gói thầu Mua sắm VTTB cho công tác SCL, SXKD và ĐTXD năm 2021.
Tên và phạm vi của gói thầu Gói thầu số 7: CB (lần 2)
Giá gói thầu 1636800000
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi
Nguồn vốn SCL & SXKD
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 09/02/2021
Đến ngày 03/03/2021
Địa chỉ 1000, Đồng Văn Cống, Phường Thanh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM
Điện thoại 028-22105205
Fax 028-37422765
Giá bán hồ sơ mời thầu 0
Email
Các thông tin khác