Chi tiết gói thầu

In ấn mẫu biểu phục vụ công tác thu ghi cho Đội Quản lý Thu ghi
Chủ đầu tư PC Tân Bình
Bên mời thầu PC Tân Bình
Tên gói thầu In ấn mẫu biểu phục vụ công tác thu ghi cho Đội Quản lý Thu ghi
Tên và phạm vi của gói thầu In phôi thời điểm ngừng cung cấp điện do quá hạn thanh toán
Giá gói thầu 73700000
Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng
Nguồn vốn SXKD năm 2021
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 02/02/2021
Đến ngày 08/02/2021
Địa chỉ 117 Phổ Quang - Phường 02 - Quận Tân Bình - TP.HCM
Điện thoại
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu Miễn Phí
Email
Các thông tin khác