Chi tiết gói thầu

Cung cấp dịch vụ thuê máy photocopy năm 2021
Chủ đầu tư PC Tân Bình
Bên mời thầu PC Tân Bình
Tên gói thầu Cung cấp dịch vụ thuê máy photocopy năm 2021
Tên và phạm vi của gói thầu thuê máy photocopy cho các Phòng, Đội phục vụ công tác SXKD năm 2021
Giá gói thầu 188760000
Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng
Nguồn vốn SXKD năm 2021
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 27/01/2021
Đến ngày 02/02/2021
Địa chỉ 117 Phổ Quang - Phường 02 - Quận Tân Bình - TP.HCM
Điện thoại
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu Miễn Phí
Email
Các thông tin khác