Chi tiết gói thầu

Trang bị thiết bị chuyển mạch phục vụ SXKD
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu Công ty CNTT
Tên gói thầu Trang bị thiết bị chuyển mạch phục vụ SXKD
Tên và phạm vi của gói thầu Trang bị thiết bị chuyển mạch phục vụ SXKD
Giá gói thầu 1009800000
Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh qua mạng
Nguồn vốn Chi phí SXKD
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 14/09/2020
Đến ngày 22/09/2020
Địa chỉ 138 Trần Huy Liệu, P.15, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Điện thoại 028.22110311
Fax 028.38440086
Giá bán hồ sơ mời thầu 0 đồng
Email thamnph@hcmpc.com.vn
Các thông tin khác