Chi tiết gói thầu

Trang bị thiết bị CNTT cho Tổng Công ty
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu Công ty CNTT
Tên gói thầu Trang bị thiết bị CNTT cho Tổng Công ty
Tên và phạm vi của gói thầu Trang bị thiết bị CNTT cho Tổng Công ty
Giá gói thầu 162855000
Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng
Nguồn vốn SXKD
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 18/08/2020
Đến ngày 21/08/2020
Địa chỉ 138 Trần Huy Liệu, P.15, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Điện thoại 028.22110311
Fax (028) 38440086
Giá bán hồ sơ mời thầu 0 đồng
Email thamnph@hcmpc.com.vn
Các thông tin khác