Chi tiết gói thầu

Thi công trồng trụ, di dời trụ, lắp neo bê tông, đỗ bê tông móng trụ phục vụ công tác mắc điện, Công ty Điện lực Củ Chi
Chủ đầu tư PC Củ Chi
Bên mời thầu PC Củ Chi
Tên gói thầu Thi công trồng trụ, di dời trụ, lắp neo bê tông, đỗ bê tông móng trụ phục vụ công tác mắc điện, Công ty Điện lực Củ Chi
Tên và phạm vi của gói thầu Thi công trồng trụ, di dời trụ, lắp neo bê tông, đỗ bê tông móng trụ phục vụ công tác mắc điện, Công ty Điện lực Củ Chi
Giá gói thầu 0
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước; lựa chọn nhà thầu qua mạng
Nguồn vốn SXKD
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 14/09/2020
Đến ngày 14/09/2020
Địa chỉ Hệ thống đấu thầu quốc gia
Điện thoại 028.22.255.244
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu Miễn phí
Email
Các thông tin khác