Chi tiết gói thầu

Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2020-Bổ sung lần 6_ Mua sắm bổ sung công tơ và DCU đáp ứng nhu cầu cho các đơn vị trong năm 2020
Chủ đầu tư PC Tân Phú
Bên mời thầu PC Tân Phú
Tên gói thầu Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2020-Bổ sung lần 6_ Mua sắm bổ sung công tơ và DCU đáp ứng nhu cầu cho các đơn vị trong năm 2020
Tên và phạm vi của gói thầu VTTB-17/2020: Công tơ điện tử và DCU
Giá gói thầu 5675439000
Hình thức lựa chọn nhà thầu Mua sắm trực tiếp
Nguồn vốn SXKD
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 10/09/2020
Đến ngày 14/09/2020
Địa chỉ Công ty Điện lực Tân Phú (Phòng Kế hoạch Vật tư), 42B Trần Hưng Đạo, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại 02822178311
Fax 02838127682
Giá bán hồ sơ mời thầu Miễn phí
Email khvt.pctanphu@gmail.com
Các thông tin khác