Chi tiết gói thầu

Mua sắm VTTB năm 2020 (bổ sung đợt 3)
Chủ đầu tư PC Bình Phú
Bên mời thầu PC Bình Phú
Tên gói thầu Mua sắm VTTB năm 2020 (bổ sung đợt 3)
Tên và phạm vi của gói thầu Gói thầu số 2008C_01: “Điện kế điện tử và Bộ thu thập dữ liệu tập trung”
Giá gói thầu 7737971318
Hình thức lựa chọn nhà thầu Mua sắm trực tiếp
Nguồn vốn SXKD
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 09/09/2020
Đến ngày 17/09/2020
Địa chỉ Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Bình Phú, số: 718 Kinh Dương Vương - P.13 - Q.6 - TP. HCM - Điện Thoại: (028) 22126147 - Fax: (028) 38756380.
Điện thoại (028).22126147
Fax (028).38756380
Giá bán hồ sơ mời thầu Miễn phí
Email
Các thông tin khác