Chi tiết gói thầu

XDM trạm chuyên dùng năm 2021
Chủ đầu tư PC Bình Phú
Bên mời thầu PC Bình Phú
Tên gói thầu XDM trạm chuyên dùng năm 2021
Tên và phạm vi của gói thầu
Giá gói thầu 740814218
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng)
Nguồn vốn ĐTXD
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 28/08/2020
Đến ngày 21/09/2020
Địa chỉ muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại 028.22.125.403
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu Miễn phí
Email
Các thông tin khác