Chi tiết gói thầu

Trang bị hệ thống điện mật trời nối lưới tại Công ty CNTT (giai đoạn 2)
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu Công ty CNTT
Tên gói thầu Trang bị hệ thống điện mật trời nối lưới tại Công ty CNTT (giai đoạn 2)
Tên và phạm vi của gói thầu Trang bị hệ thống điện mật trời nối lưới tại Công ty CNTT (giai đoạn 2)
Giá gói thầu 827200000
Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng
Nguồn vốn KHCB
Giới thiệu tổng quan về dự án Trang bị hệ thống điện mật trời nối lưới tại Công ty CNTT
Từ ngày 08/09/2020
Đến ngày 15/09/2020
Địa chỉ 138 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM
Điện thoại 028.22110333
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu
Email
Các thông tin khác