Chi tiết gói thầu

Gói thầu “Cung cấp dịch vụ in ấn hợp đồng mua bán điện sinh hoạt tái ký theo mẫu Sở Công thương”
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu PC Bình Chánh
Tên gói thầu Gói thầu “Cung cấp dịch vụ in ấn hợp đồng mua bán điện sinh hoạt tái ký theo mẫu Sở Công thương”
Tên và phạm vi của gói thầu Gói thầu “Cung cấp dịch vụ in ấn hợp đồng mua bán điện sinh hoạt tái ký theo mẫu Sở Công thương”
Giá gói thầu 428959300
Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh trang rút gọn
Nguồn vốn SXKD
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 03/08/2020
Đến ngày 10/08/2020
Địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn/
Điện thoại (028) 62.689.158
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu
Email DLBC@hcmpc.com.vn
Các thông tin khác