Chi tiết gói thầu

Dự án: Công trình “Sửa chữa lớn thiết bị đo đếm nhánh rẽ trung thế Xi -măng vôi Thành phố” – MCT: THTD2006002.
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu PC Thủ Thiêm
Tên gói thầu Dự án: Công trình “Sửa chữa lớn thiết bị đo đếm nhánh rẽ trung thế Xi -măng vôi Thành phố” – MCT: THTD2006002.
Tên và phạm vi của gói thầu Gói thầu: Thiết bị đo đếm
Giá gói thầu 985908000
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi
Nguồn vốn SCL năm 2020
Giới thiệu tổng quan về dự án Biến điện áp và biến dòng trung thế
Từ ngày 31/07/2020
Đến ngày 12/08/2020
Địa chỉ 1000, Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM
Điện thoại 028.22105205
Fax 028.37422765
Giá bán hồ sơ mời thầu Miễn Phí
Email
Các thông tin khác