Chi tiết gói thầu

Cung cấp nước uống cho Công ty Điện lực Bình Chánh năm 2020, 2021
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu PC Bình Chánh
Tên gói thầu Cung cấp nước uống cho Công ty Điện lực Bình Chánh năm 2020, 2021
Tên và phạm vi của gói thầu Cung cấp nước uống cho Công ty Điện lực Bình Chánh năm 2020, 2021
Giá gói thầu 317520000
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi qua mạng
Nguồn vốn SXKD
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 22/07/2020
Đến ngày 06/08/2020
Địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn/
Điện thoại (028) 62.689.158
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu
Email DLBC@hcmpc.com.vn
Các thông tin khác