Chi tiết gói thầu

Hỗ trợ cung cấp thiết bị để thực hiện công tác SXKD năm 2020 của Công ty Lưới điện Cao thế TP Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu Công ty CNTT
Tên gói thầu Hỗ trợ cung cấp thiết bị để thực hiện công tác SXKD năm 2020 của Công ty Lưới điện Cao thế TP Hồ Chí Minh
Tên và phạm vi của gói thầu Hỗ trợ cung cấp thiết bị để thực hiện công tác SXKD năm 2020 của Công ty Lưới điện Cao thế TP Hồ Chí Minh
Giá gói thầu 1009800000
Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh qua mạng
Nguồn vốn Chi phí SXKD
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 28/07/2020
Đến ngày 05/08/2020
Địa chỉ 138 Trần Huy Liệu, P.15, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Điện thoại 028.22110311
Fax (028) 38440086
Giá bán hồ sơ mời thầu 0 đồng
Email thamnph@hcmpc.com.vn
Các thông tin khác