Chi tiết gói thầu

Đào tạo và diễn tập an toàn thông tin năm 2020
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu Công ty CNTT
Tên gói thầu Đào tạo và diễn tập an toàn thông tin năm 2020
Tên và phạm vi của gói thầu Đào tạo và diễn tập an toàn thông tin năm 2020
Giá gói thầu 319000000
Hình thức lựa chọn nhà thầu Ký hợp đồng trực tiếp
Nguồn vốn Chi phí SXKD của Tổng công ty
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 28/07/2020
Đến ngày 07/08/2020
Địa chỉ 138 Trần Huy Liệu, P.15, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Điện thoại 028.22110311
Fax (028) 38440086
Giá bán hồ sơ mời thầu 0 đồng
Email thamnph@hcmpc.com.vn
Các thông tin khác