Chi tiết gói thầu

Trang bị modem thu thập và quản lý từ xa tín hiệu các bộ cảnh báo sự cố lưới điện ngầm (FI)
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu Công ty CNTT
Tên gói thầu Trang bị modem thu thập và quản lý từ xa tín hiệu các bộ cảnh báo sự cố lưới điện ngầm (FI)
Tên và phạm vi của gói thầu Trang bị modem thu thập và quản lý từ xa tín hiệu các bộ cảnh báo sự cố lưới điện ngầm (FI)
Giá gói thầu 99902000
Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh qua mạng
Nguồn vốn Chi phí SXKD của Tổng công ty
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 08/07/2020
Đến ngày 16/07/2020
Địa chỉ 138 Trần Huy Liệu, P.15, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Điện thoại 028.22110311
Fax (028) 38440086
Giá bán hồ sơ mời thầu 0 đồng
Email thamnph@hcmpc.com.vn
Các thông tin khác