Chi tiết gói thầu

Di dời Hệ thống mạng ACI và tường lửa bảo vệ
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu Công ty CNTT
Tên gói thầu Di dời Hệ thống mạng ACI và tường lửa bảo vệ
Tên và phạm vi của gói thầu Di dời Hệ thống mạng ACI và tường lửa bảo vệ
Giá gói thầu 246675000
Hình thức lựa chọn nhà thầu Chỉ định thầu rút gọn
Nguồn vốn Chi phí SXKD
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 22/07/2020
Đến ngày 29/07/2020
Địa chỉ 138 Trần Huy Liệu, P.15, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Điện thoại 028.22110311
Fax (028) 38440086
Giá bán hồ sơ mời thầu 0 đồng
Email thamnph@hcmpc.com.vn
Các thông tin khác