Chi tiết gói thầu

Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2020 thuộc nhóm B-Bổ sung lần 5
Chủ đầu tư PC Tân Phú
Bên mời thầu PC Tân Phú
Tên gói thầu Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2020 thuộc nhóm B-Bổ sung lần 5
Tên và phạm vi của gói thầu VTTB-16/2020: Cáp đồng bọc mềm 120mm2
Giá gói thầu 81127200
Hình thức lựa chọn nhà thầu CHCT rút gọn qua mạng
Nguồn vốn SXKD
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 30/07/2020
Đến ngày 05/08/2020
Địa chỉ Trên website: muasamcong.mpi.gov.vn (TBMT: 20200757763-00)
Điện thoại 02822178311
Fax 02838127682
Giá bán hồ sơ mời thầu Miễn phí
Email khvt.pctanphu@gmail.com
Các thông tin khác