Chi tiết gói thầu

Sửa chữa lớn TSCĐ thay các đoạn cáp ngầm trung thế nhiều mối nối, cũ không đảm bảo tiêu chuẩn vận hành; nhiều hộp nối tuyến Rạch Cát; nhiều hộp nối tuyến Xử lý nước thải năm 2020
Chủ đầu tư PC Chợ Lớn
Bên mời thầu PC Chợ Lớn
Tên gói thầu Sửa chữa lớn TSCĐ thay các đoạn cáp ngầm trung thế nhiều mối nối, cũ không đảm bảo tiêu chuẩn vận hành; nhiều hộp nối tuyến Rạch Cát; nhiều hộp nối tuyến Xử lý nước thải năm 2020
Tên và phạm vi của gói thầu Tư vấn thẩm tra PAKT – DT các công trình "Sửa chữa lớn TSCĐ thay các đoạn cáp ngầm trung thế nhiều mối nối, cũ không đảm bảo tiêu chuẩn vận hành; nhiều hộp nối tuyến Rạch Cát; nhiều hộp nối tuyến Xử lý nước thải năm 2020" (lần 3)
Giá gói thầu 47848214
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)
Nguồn vốn SCL 2020
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 29/06/2020
Đến ngày 20/07/2020
Địa chỉ Phòng Kế hoạch vật tư_Công ty Điện lực Chợ Lớn – Số 1A Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5 – Tp.HCM.
Điện thoại (028) 2222.0558
Fax (028) 2222.0558
Giá bán hồ sơ mời thầu 0
Email
Các thông tin khác