Chi tiết gói thầu

Mua sắm cáp điện các loại – Đợt 2 năm 2020 của Công ty Điện lực Chợ Lớn
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu Ban Quản lý Cao ốc Văn phòng TCT
Tên gói thầu Mua sắm cáp điện các loại – Đợt 2 năm 2020 của Công ty Điện lực Chợ Lớn
Tên và phạm vi của gói thầu Gói thầu 15 – 20 “Cáp đồng hạ thế các loại”
Giá gói thầu 344471600
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)
Nguồn vốn ĐTXD, SXKD năm 2020
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 30/06/2020
Đến ngày 14/07/2020
Địa chỉ Phòng Kế hoạch vật tư_Công ty Điện lực Chợ Lớn – Số 1A Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5 – Tp.HCM.
Điện thoại (028) 2222.0558
Fax (028) 2222.0558
Giá bán hồ sơ mời thầu 0
Email
Các thông tin khác