Chi tiết gói thầu

Gói thầu kiểm toán các công trình ĐTXD năm 2020
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu PC An Phú Đông
Tên gói thầu Gói thầu kiểm toán các công trình ĐTXD năm 2020
Tên và phạm vi của gói thầu kiểm toán các công trình ĐTXD năm 2020
Giá gói thầu 352772533
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước
Nguồn vốn KHCB
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 30/06/2020
Đến ngày 20/07/2020
Địa chỉ 246, Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12
Điện thoại (028) 62.708.989
Fax (028) 62.580.909
Giá bán hồ sơ mời thầu Phát hành miễn phí
Email
Các thông tin khác