Chi tiết gói thầu

Máy kiểm chứng công tơ 1 pha
Chủ đầu tư PC Tân Bình
Bên mời thầu PC Tân Bình
Tên gói thầu Máy kiểm chứng công tơ 1 pha
Tên và phạm vi của gói thầu VTTB 30 2020 – Máy kiểm chứng công tơ 1 pha
Giá gói thầu 309320000
Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh qua mạng
Nguồn vốn KHCB năm 2020
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 03/07/2020
Đến ngày 10/07/2020
Địa chỉ 117 Phổ Quang - Phường 02 - Quận Tân Bình - TP.HCM
Điện thoại 22 272 304
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu Miễn Phí
Email
Các thông tin khác