Chi tiết gói thầu

Tái chỉnh trang dây thông tin đi trên trụ điện các tuyến đường trên địa bàn từ phường 4 đến phường 6 và từ phường 11 đến phường 16 - Quận 8
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu Ban Quản lý Cao ốc Văn phòng TCT
Tên gói thầu Tái chỉnh trang dây thông tin đi trên trụ điện các tuyến đường trên địa bàn từ phường 4 đến phường 6 và từ phường 11 đến phường 16 - Quận 8
Tên và phạm vi của gói thầu Thi công và mua bảo hiểm công trình “Tái chỉnh trang dây thông tin đi trên trụ điện các tuyến đường trên địa bàn từ phường 4 đến phường 6 và từ phường 11 đến phường 16 - Quận 8”
Giá gói thầu 261208369
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)
Nguồn vốn Phân cấp quản lý dây thông tin năm 2020
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 24/06/2020
Đến ngày 04/07/2020
Địa chỉ Phòng Kế hoạch vật tư_Công ty Điện lực Chợ Lớn – Số 1A Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5 – Tp.HCM.
Điện thoại (028) 2222.0558
Fax (028) 2222.0558
Giá bán hồ sơ mời thầu 0
Email
Các thông tin khác