Chi tiết gói thầu

Sửa chữa lớn TSCĐ phòng biến điện Công ty Điện lực Chợ Lớn - Phần sơn, sửa chữa phía bên ngoài phòng biến điện năm 2020
Chủ đầu tư PC Chợ Lớn
Bên mời thầu PC Chợ Lớn
Tên gói thầu Sửa chữa lớn TSCĐ phòng biến điện Công ty Điện lực Chợ Lớn - Phần sơn, sửa chữa phía bên ngoài phòng biến điện năm 2020
Tên và phạm vi của gói thầu Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ phòng biến điện Công ty Điện lực Chợ Lớn - Phần sơn, sửa chữa phía bên ngoài phòng biến điện năm 2020”
Giá gói thầu 4100718378
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)
Nguồn vốn SCL 2020 của Công ty Điện lực Chợ Lớn
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 24/06/2020
Đến ngày 06/07/2020
Địa chỉ Phòng Kế hoạch vật tư_Công ty Điện lực Chợ Lớn – Số 1A Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5 – Tp.HCM.
Điện thoại (028) 2222.0558
Fax (028) 2222.0558
Giá bán hồ sơ mời thầu 0
Email
Các thông tin khác