Chi tiết gói thầu

Trang bị tài sản cố định năm 2020 cho Công ty Điện lực Chợ Lớn
Chủ đầu tư PC Chợ Lớn
Bên mời thầu PC Chợ Lớn
Tên gói thầu Trang bị tài sản cố định năm 2020 cho Công ty Điện lực Chợ Lớn
Tên và phạm vi của gói thầu Trang bị kềm ép thủy lực 12 tấn sử dụng pin
Giá gói thầu 198999999
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)
Nguồn vốn KHCB của Tổng công ty Điện lực Tp.HCM năm 2020
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 09/06/2020
Đến ngày 23/06/2020
Địa chỉ Phòng Kế hoạch vật tư_Công ty Điện lực Chợ Lớn – Số 1A Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5 – Tp.HCM.
Điện thoại (028) 2222.0558
Fax (028) 2222.0558
Giá bán hồ sơ mời thầu 0
Email
Các thông tin khác