Chi tiết gói thầu

Trạm 110kV Lê Minh Xuân 3 và đường dây đấu nối
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu Ban Quản lý DALĐ TP.HCM
Tên gói thầu Trạm 110kV Lê Minh Xuân 3 và đường dây đấu nối
Tên và phạm vi của gói thầu TBMT gói 6: Bảo hiểm công trình
Giá gói thầu 238479678
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu qua mạng)
Nguồn vốn Khấu hao cơ bản
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 30/08/2018
Đến ngày 14/09/2018
Địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại 028 22168416
Fax (028) 22.205.399
Giá bán hồ sơ mời thầu 0
Email
Các thông tin khác