Chi tiết gói thầu

XDM lưới trung thế dọc đường Liên Ấp 123 và đường 1A huyện Bình Chánh.
Chủ đầu tư PC Bình Chánh
Bên mời thầu PC Bình Chánh
Tên gói thầu XDM lưới trung thế dọc đường Liên Ấp 123 và đường 1A huyện Bình Chánh.
Tên và phạm vi của gói thầu TBMT TCXL ctr XDM lưới trung thế dọc đường Liên Ấp 123 và đường 1A huyện Bình Chánh.
Giá gói thầu 3703504801
Hình thức lựa chọn nhà thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng
Nguồn vốn ĐTXD
Giới thiệu tổng quan về dự án - Phần trung thế ngầm: - Kéo mới cáp ngầm 2x3M240mm2 - 24kV màn chắn băng đồng (đơn tuyến): 238 mét - Lắp mới LA 18kV – 10kA: 18 cái - Lắp mới LA 18kV – 10kA (live line): 06 cái - Lắp mới DS 3P 24kV 630A: 06 cái - Lắp mới DS 3P 24kV 630A (live line): 02 cái - Lắp mới hộp đầu cáp 24kV 3x240mm2: 16 cái - Đào, tái lập mương cáp 02 ống đi dưới vỉa hè BTXM: 1,5 mét - Đào, tái lập mương cáp 02 ống đi dưới vỉa hè gạch Terrazzo: 10,5 mét - Đào, tái lập mương cáp 02 ống đi dưới lòng đường BTNN: 226 mét - Phần trung thế nổi: - Kéo mới cáp 3ACV240mm2 bọc 24kV + AC95mm2 (đơn tuyến) 3.565 mét - Lắp mới LA 18kV – 10kA: 36 cái - Lắp mới LA 18kV – 10kA (live line): 12 cái - Lắp mới DS 3P 24kV 630A: 05 cái - Lắp mới DS 3P 24kV 630A (live line): 03 cái - Lắp mới LBS 3P 24kV 630A có chức năng scada: 06 cái - Lắp mới LBS 3P 24kV 630A có chức năng scada (live line): 02 cái - Lắp mới Recloser 3P 24kV 630A có chức năng scada: 01 bộ - Lắp mới FCO 24kV 100A: 57 cái - Lắp mới LBFCO 24kV 200A: 06 cái - Lắp mới trụ BTLT 16m đơn 11kN 2 đoạn (live line): 01 trụ - Lắp mới trụ BTLT 16m đơn 11kN 2 đoạn: 18 trụ - Lắp mới trụ BTLT 16m đơn 9,2kN 2 đoạn: 73 trụ - Lắp mới trụ BTLT 16m đôi 9,2kN 2 đoạn: 14 trụ - Lắp mới trụ BTLT 14m đơn 6,5kN: 01 trụ - Lắp mới đà đôi L75x75x8x1,2m: 18 bộ - Lắp mới đà đơn L75x75x8x2m: 65 bộ - Lắp mới đà đôi L75x75x8x2m: 50 bộ - Lắp mới đà đôi L75x75x8x2m (live line): 01 bộ - Lắp mới đà đơn L75x75x8x2,4m: 01 bộ - Lắp mới đà đơn L75x75x8x2,4m (live line): 03 bộ - Lắp mới đà đôi L75x75x8x2,4m: 10 bộ - Lắp mới sứ đứng 24kV + ty: 206 bộ - Lắp mới sứ đứng 24kV + ty (live line): 05 bộ - Lắp mới sứ đứng đôi 24kV + ty: 121 bộ - Lắp mới sứ treo polymer 24kV: 276 bộ - Lắp mới sứ treo polymer 24kV (live line): 30 bộ - Phần tháo dỡ, sử dụng lại, thu hồi: theo BCKTKT được duyệt
Từ ngày 05/06/2020
Đến ngày 15/06/2020
Địa chỉ Hệ thông đấu thầu quốc gia
Điện thoại 028 22182402
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu
Email
Các thông tin khác