Chi tiết gói thầu

Xây dựng mới các lộ ra hạ thế trạm công cộng khu vực Quận 5, Quận 8 năm 2020
Chủ đầu tư PC Chợ Lớn
Bên mời thầu PC Chợ Lớn
Tên gói thầu Xây dựng mới các lộ ra hạ thế trạm công cộng khu vực Quận 5, Quận 8 năm 2020
Tên và phạm vi của gói thầu Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình “Xây dựng mới các lộ ra hạ thế trạm công cộng khu vực Quận 5, Quận 8 năm 2020”
Giá gói thầu 570124915
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)
Nguồn vốn Khấu hao cơ bản 2020
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 28/05/2020
Đến ngày 08/06/2020
Địa chỉ Phòng Kế hoạch vật tư_Công ty Điện lực Chợ Lớn – Số 1A Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5 – Tp.HCM.
Điện thoại (028) 2222.0558
Fax (028) 2222.0558
Giá bán hồ sơ mời thầu 0
Email
Các thông tin khác