Chi tiết gói thầu

Xây dựng mạng cáp quang kết nối Trạm biến áp Bình Thái – Tân Cảng
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu Công ty CNTT
Tên gói thầu Xây dựng mạng cáp quang kết nối Trạm biến áp Bình Thái – Tân Cảng
Tên và phạm vi của gói thầu Giám sát thi công dự án Xây dựng mạng cáp quang kết nối Trạm biến áp Bình Thái – Tân Cảng
Giá gói thầu 66312176
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng
Nguồn vốn Khấu hao cơ bản
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 05/06/2020
Đến ngày 25/06/2020
Địa chỉ 138 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM
Điện thoại 028.22110333
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu
Email
Các thông tin khác