Chi tiết gói thầu

TVGS - Tư vấn giám sát thi công đào, tái lập mương cáp
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu PC An Phú Đông
Tên gói thầu TVGS - Tư vấn giám sát thi công đào, tái lập mương cáp
Tên và phạm vi của gói thầu TVGS - Tư vấn giám sát thi công đào, tái lập mương cáp
Giá gói thầu 34912188
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước
Nguồn vốn KHCB và SXKD
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 28/05/2020
Đến ngày 17/06/2020
Địa chỉ 246, Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12
Điện thoại (028) 62.708.989
Fax (028) 62.580.909
Giá bán hồ sơ mời thầu Phát hành miễn phí
Email
Các thông tin khác