Chi tiết gói thầu

Chỉnh trang làm gọn dây thông tin qua các trạm biến thế trên địa bàn huyện Bình Chánh
Chủ đầu tư PC Bình Chánh
Bên mời thầu PC Bình Chánh
Tên gói thầu Chỉnh trang làm gọn dây thông tin qua các trạm biến thế trên địa bàn huyện Bình Chánh
Tên và phạm vi của gói thầu TBMT TCXL
Giá gói thầu 1266096148
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi
Nguồn vốn Nguồn vốn quản lý dây thông tin năm 2020
Giới thiệu tổng quan về dự án - Chỉnh trang làm gọn dây thông tin qua trạm biến thế trên địa bàn huyện Bình Chánh với tổng chiều dài là 17,1 km. - Lắp mới giá cáp thông tin trên toàn tuyến bao gồm : 260 bộ giá dừng cáp, 855 bộ giá treo cáp qua máy biến áp, 2.253 mét ống PVC 168mm*4,3mm, 520 mét ống HDPE 160mm * 3,5mm
Từ ngày 21/05/2020
Đến ngày 01/06/2020
Địa chỉ muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại 02822182402
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu
Email
Các thông tin khác