Chi tiết gói thầu

SCL TSCĐ cáp ngầm trung thế các tuyến dây Liên Hợp, Quang Liêm năm 2020
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu PC Bình Phú
Tên gói thầu SCL TSCĐ cáp ngầm trung thế các tuyến dây Liên Hợp, Quang Liêm năm 2020
Tên và phạm vi của gói thầu Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình
Giá gói thầu 1332721372
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi qua mạng
Nguồn vốn SCL năm 2020
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 18/05/2020
Đến ngày 01/06/2020
Địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại 028.2212.5403
Fax 028.38.756.380
Giá bán hồ sơ mời thầu Miễn phí
Email
Các thông tin khác