Chi tiết gói thầu

Sửa chữa lớn TSCĐ hộp nối cáp, hộp đầu cáp của các đoạn cáp không đảm bảo vận hành năm 2020
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu PC Bình Phú
Tên gói thầu Sửa chữa lớn TSCĐ hộp nối cáp, hộp đầu cáp của các đoạn cáp không đảm bảo vận hành năm 2020
Tên và phạm vi của gói thầu Thi công xây lắp, cung cấp vật tư phần không điện và mua bảo hiểm công trình
Giá gói thầu 314177746
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi qua mạng
Nguồn vốn SCL năm 2020
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 18/05/2020
Đến ngày 28/05/2020
Địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại 028.2212.5403
Fax 028.38.756.380
Giá bán hồ sơ mời thầu Miễn phí
Email
Các thông tin khác