Chi tiết gói thầu

Sửa chữa lớn TSCĐ hệ thống máy lạnh trung tâm nhà điều hành Công ty Điện lực Chợ Lớn
Chủ đầu tư PC Chợ Lớn
Bên mời thầu PC Chợ Lớn
Tên gói thầu Sửa chữa lớn TSCĐ hệ thống máy lạnh trung tâm nhà điều hành Công ty Điện lực Chợ Lớn
Tên và phạm vi của gói thầu Cung cấp, lắp đặt và mua bảo hiểm công trình Sửa chữa lớn TSCĐ hệ thống máy lạnh trung tâm nhà điều hành Công ty Điện lực Chợ Lớn
Giá gói thầu 996933604
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi qua mạng (trong nước)
Nguồn vốn Sửa chữa lớn năm 2020 của Công ty Điện lực Chợ Lớn
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 20/05/2020
Đến ngày 01/06/2020
Địa chỉ Phòng Kế hoạch vật tư_Công ty Điện lực Chợ Lớn – Số 1A Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5 – Tp.HCM.
Điện thoại (028) 2222.0558
Fax (028) 2222.0558
Giá bán hồ sơ mời thầu 0
Email
Các thông tin khác