Chi tiết gói thầu

Kế hoạch khai thác VTTB năm 2020 (hiệu chỉnh đợt 1)
Chủ đầu tư Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối
Bên mời thầu Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối
Tên gói thầu Kế hoạch khai thác VTTB năm 2020 (hiệu chỉnh đợt 1)
Tên và phạm vi của gói thầu Gói thầu số 18-2020: Tụ bù hạ thế các loại
Giá gói thầu 345579996
Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước
Nguồn vốn Vay, KHCB
Giới thiệu tổng quan về dự án Tụ bù hạ thế các loại
Từ ngày 06/05/2020
Đến ngày 15/05/2020
Địa chỉ muasamcong
Điện thoại (028) 62.875.387
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu 0
Email
Các thông tin khác