Chi tiết gói thầu

Kế hoạch khai thác VTTB năm 2020 (hiệu chỉnh đợt 1)
Chủ đầu tư Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối
Bên mời thầu Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối
Tên gói thầu Kế hoạch khai thác VTTB năm 2020 (hiệu chỉnh đợt 1)
Tên và phạm vi của gói thầu Gói thầu số 17-2020: LBS và recloser 3P 24kV 630A OD các loại
Giá gói thầu 7209321682
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng
Nguồn vốn Vay, KHCB
Giới thiệu tổng quan về dự án LBS và recloser 3P 24kV 630A OD các loại
Từ ngày 12/05/2020
Đến ngày 23/05/2020
Địa chỉ muasamcong
Điện thoại
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu 0
Email
Các thông tin khác