Chi tiết gói thầu

XDM trạm chuyên dùng năm 2020
Chủ đầu tư PC Bình Phú
Bên mời thầu PC Bình Phú
Tên gói thầu XDM trạm chuyên dùng năm 2020
Tên và phạm vi của gói thầu Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT-DT và tư vấn giám sát
Giá gói thầu 738054606
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng)
Nguồn vốn ĐTXD
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 24/03/2020
Đến ngày 13/04/2020
Địa chỉ muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại 028.22.125.403
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu Miễn phí
Email hanhqt@hcmpc.com.vn
Các thông tin khác