Chi tiết gói thầu

Xây dựng mới trạm chuyên dùng và phát triển lưới trung, hạ thế phục vụ phát triển khách hàng khu vực Quận 5, Quận 8 năm 2020
Chủ đầu tư PC Chợ Lớn
Bên mời thầu PC Chợ Lớn
Tên gói thầu Xây dựng mới trạm chuyên dùng và phát triển lưới trung, hạ thế phục vụ phát triển khách hàng khu vực Quận 5, Quận 8 năm 2020
Tên và phạm vi của gói thầu Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và giám sát thi công công trình “Xây dựng mới trạm chuyên dùng và phát triển lưới trung, hạ thế phục vụ phát triển khách hàng khu vực Quận 5, Quận 8 năm 2020”
Giá gói thầu 714676433
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)
Nguồn vốn Khấu hao cơ bản năm 2020 của Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 16/03/2020
Đến ngày 06/04/2020
Địa chỉ Phòng Kế hoạch vật tư_Công ty Điện lực Chợ Lớn – Số 1A Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5 – Tp.HCM.
Điện thoại (028) 2222.0558
Fax (028) 2222.0558
Giá bán hồ sơ mời thầu 0
Email
Các thông tin khác