Chi tiết gói thầu

Cải tạo đường dây 110kV Thủ Đức - An Khánh, Thủ Đức – Xa Lộ trừ đoạn vòng xoay Cát Lái
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu Ban Quản lý DALĐ TP.HCM
Tên gói thầu Cải tạo đường dây 110kV Thủ Đức - An Khánh, Thủ Đức – Xa Lộ trừ đoạn vòng xoay Cát Lái
Tên và phạm vi của gói thầu TBMT Gói thầu số 6: Kiểm toán quyết toán công trình
Giá gói thầu 358046912
Hình thức lựa chọn nhà thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu qua mạng
Nguồn vốn Đầu tư XD EVNCHCM
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 17/03/2020
Đến ngày 06/04/2020
Địa chỉ Trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại (028) 22168416
Fax (028) 22205399
Giá bán hồ sơ mời thầu 0
Email
Các thông tin khác