Chi tiết gói thầu

San lấp mặt bằng Tổng kho của Tổng công ty Điện lực TP.HCM tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu Ban Quản lý DALĐ TP.HCM
Tên gói thầu San lấp mặt bằng Tổng kho của Tổng công ty Điện lực TP.HCM tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung
Tên và phạm vi của gói thầu TBMT Gói thầu số 1 – Thi công san lấp mặt bằng; mua bảo hiểm công trình
Giá gói thầu 8938175265
Hình thức lựa chọn nhà thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu qua mạng
Nguồn vốn Đầu tư XD EVNCHCM
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 17/03/2020
Đến ngày 30/03/2020
Địa chỉ Trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại (028) 22168416
Fax (028) 22205399
Giá bán hồ sơ mời thầu 0
Email aldtphcm.dauthau@gmail.com
Các thông tin khác