Chi tiết gói thầu

Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến thế phía Nam huyện Bình Chánh - Hạng mục thay thế tủ phân phối
Chủ đầu tư PC Bình Chánh
Bên mời thầu PC Bình Chánh
Tên gói thầu Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến thế phía Nam huyện Bình Chánh - Hạng mục thay thế tủ phân phối
Tên và phạm vi của gói thầu TBMT TCXL
Giá gói thầu 677981378
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi
Nguồn vốn SCL 2020
Giới thiệu tổng quan về dự án • Thay MCCB cũ, mất nắp bằng thùng bảo vệ máy cắt (bằng sắt) 1100*600*400mm (gồm 1MCCB 600A + 4 MCCB 200A): 54 trạm; • Thay MCCB cũ, mất nắp bằng Thùng bảo vệ máy cắt (bằng sắt) 1100*600*400mm (gồm 1MCCB 800A + 6 MCCB 200A): 10 trạm; • Lắp mới cáp đồng bọc hạ thế 240mm2: 1008 mét; • Lắp mới cáp đồng bọc hạ thế 300mm2: 188 mét; • Thay 1341 mét cáp nhôm hạ thế ABC 4*95mm2, lão hoá và không đảm bảo vận hành bằng cáp mới; • Lắp mới tiếp địa hạ thế: 64 bộ.
Từ ngày 13/02/2020
Đến ngày 24/02/2020
Địa chỉ muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại 02822182402
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu
Email
Các thông tin khác