Chi tiết gói thầu

Sửa chữa lớn TSCĐ đường dây trung thế và trạm biến thế - Hạng mục tiếp đất và hành lang an toàn lưới điện
Chủ đầu tư PC Bình Chánh
Bên mời thầu PC Bình Chánh
Tên gói thầu Sửa chữa lớn TSCĐ đường dây trung thế và trạm biến thế - Hạng mục tiếp đất và hành lang an toàn lưới điện
Tên và phạm vi của gói thầu TBMT TCXL
Giá gói thầu 2196481500
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi
Nguồn vốn SCL 2020
Giới thiệu tổng quan về dự án Phần thay mới: • Hạng mục tiếp đất trung thế: • Bộ tiếp địa (DS): 118 bộ; • Bộ tiếp địa (RE): 78 bộ; • Bộ tiếp địa (LBS): 52 bộ; • Bộ tiếp địa lặp lại: 136 bộ; • Bộ tiếp địa (trạm biến áp): 721 bộ, Phần hành lang an toàn lưới điện: • Cây xanh có đường kính (D<=20cm): 1.558 cây; • Cây xanh có đường kính (20cm<D<=50cm): 1.633 cây; • Cây xanh có đường kính (D>=50cm): 114 cây.
Từ ngày 13/02/2020
Đến ngày 24/02/2020
Địa chỉ muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại 02822182402
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu
Email
Các thông tin khác