Chi tiết gói thầu

Sửa chữa lớn TSCĐ đường dây trung thế - Hạng mục thay cáp ngầm
Chủ đầu tư PC Bình Chánh
Bên mời thầu PC Bình Chánh
Tên gói thầu Sửa chữa lớn TSCĐ đường dây trung thế - Hạng mục thay cáp ngầm
Tên và phạm vi của gói thầu TBMT TCXL
Giá gói thầu 3216183024
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi
Nguồn vốn SCL 2020
Giới thiệu tổng quan về dự án Phần thay mới: • Thay cáp ngầm 3M240mm2: 2940m; • Thay hộp đầu cáp 3M240mm2: 04 hộp; • Thay hộp nối cáp 3M240mm2: 12 hộp; • Lắp móc định vị cáp ngầm: 37 cái; Phần thu hồi: • Cáp ngầm 3M240mm2: 2940m. • Phần nhân công chặt cây xanh và vận chuyển: • Chặt cây, mé nhánh cây dường kính <=20cm: 39 cây; • Chặt cây, mé nhánh cây dường kính <=50cm: 71 cây; • Chặt cây, mé nhánh cây dường kính >50cm: 05 cây.
Từ ngày 13/02/2020
Đến ngày 24/02/2020
Địa chỉ muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại 02822182402
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu
Email
Các thông tin khác